25 Mayıs 2015 Pazartesi

Kamu Görevlileri Etik Kurulunun kurulusuna ilişkin 5176 sayılı Kanun,25 Mayıs 2004  tarihinde   TBMM'nde    kabul  edilmiştir.   

Kamu  Görevlileri  Etik Kurulu,   kamuda etik kültürünü yerleştirmek üzere çalışmalar   yapmak,  yaptırmak   ve bu konuda  yapılacak  çalışmalara   destek olmak   görev   ve  yetkisi   çerçevesinde,    2008   yılından   itibaren   her  yıl  25  Mayıs   gününün Ülkemiz   genelinde   "Etik   Günü",   aynı  günün   yer  aldığı  haftanın   da  "Etik   Haftası"   olarak kutlanması  kararlaştırılmıştır.


Bu hafta ile ilgili detaylı bilgiye http://www.etik.gov.tr/Duyuru.aspx  adresinden ulaşılabilinir.