15 Ekim 2016 Cumartesi

Türkiye Cumhuriyeti’nin Yunanistan nezdindeki 26. Büyükelçisi olarak 15 Ekim 2016 itibariyle göreve başlamaktan dolayı memnuniyet duyuyorum.

Türk-Yunan ilişkilerinde son dönemde yakaladığımız gelişmenin karşılıklı yarar ve işbirliği temelinde daha da ilerletilmesi, bugün her iki ülke bakımından da en üst düzeyde paylaşılan bir hedeftir. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Başbakan olduğu dönemde, 14-15 Mayıs 2010 tarihinde Atina’ya yaptığı ziyaret sırasında hayata geçirilen Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi, bu doğrultudaki müşterek irade ve kararlılığımızın somut tezahürü olmuştur. Konsey'in ikinci toplantısı 4 Mart 2013 tarihinde İstanbul'da, üçüncü toplantısı 5-6 Aralık 2014 tarihinde Atina’da, dördüncüsü ise 8 Mart 2016 tarihinde İzmir’de gerçekleştirilmiştir. Sözkonusu Konsey mekanizmasıyla Türk-Yunan ilişkilerini yeni, yapılandırılmış ve düzenli bir çerçeveye kavuşturmayı amaçlıyoruz.

Türkiye ve Yunanistan arasında siyasi düzeydeki diyalog ve işbirliği sürecinin en görünür yansımaları halklar arasındaki ilişkilerde gözlenmektedir. İki ülke vatandaşları birbirlerinin ülkelerini giderek artan oranda ziyaret etmekte olup 2015 yılında karşılıklı ziyaretler birer milyonu bulmuştur. Büyükelçiliğimiz, bağlı Başkonsolosluklarımız ve Kültür Müşavirliğimizce gerçekleştirilen Türk Haftası, Türk Filmleri Günleri, kitap tanıtımları, konserler, sergiler, seminerler vb. çok sayıda etkinlik de halklarımızın birbirlerini daha yakından tanımalarına katkı sağlamaktadır.

Yunanistan’la dış ticaret hacmimiz halihazırda istenen düzeyde değildir. 2015 yılında dış ticaret hacmimiz 3 milyar Avro düzeyinde gerçekleşmiştir. Yunanistan’a ihracatımız 1 milyar 250 milyon Avro civarındayken, Yunanistan’dan ithalatımız yaklaşık 1 milyar 750 milyon Avro olmuştur. Sözkonusu rakamların iki komşu ülkenin potansiyelini yansıtmaktan uzak olduğuna inanıyor, Yunanistan’ın ekonomik sorunlarını geride bırakmasıyla bu alanda ilerleme kaydedileceğini umuyoruz.

Ekonomik-ticari ve beşeri ilişkilerimizin, ülkelerimizin potansiyelini yansıtacak şekilde daha da güçlendirilmesi ve karşılıklı yatırımların artırılması için Türk ve Yunan iş çevrelerinin teşvik edilmesi, buradaki öncelikli görevlerimden birini teşkil etmektedir. Yunanistan’daki özelleştirme programlarına ilgi duyan Türk şirketlerine gereken destek sağlanmaktadır. Atina ve Selanik’teki Ticaret Müşavirliklerimiz Türk ve Yunan işadamlarına ticari konularda gereken bilgilendirme hizmetini sağlamaktadır.

Yunanistan’daki soydaşlarımızı ve ülkemizdeki Rum Azınlığı, Türk-Yunan ilişkilerinin ilerletilmesinde önemli bir dostluk köprüsü olarak görmekteyiz. Bu çerçevede, soydaşlarımızın devletine bağlı ve yasalara saygılı vatandaşlar olarak hareket ettiklerini memnuniyetle görüyoruz. Soydaşlarımızın, ülkelerinin her alanda kalkınmasına katkıda bulunmayı sürdürmelerini, eğitime birinci önceliği vererek, toplumun her katmanında yükselmelerini arzu ediyoruz. Hem Türkiye’nin hem Yunanistan’ın karşılıklılık gözetmeksizin kendi azınlıklarının koşullarının daha da iyileştirilmesi yönünde hareket etmelerinin en doğru yol olduğuna inanıyoruz.

Tarihi ve kültürel eserlerin, sadece toprakları üzerinde yer aldıkları ülkelerin değil, aynı zamanda tüm insanlığın ortak mirası olduğuna inanıyoruz. Bu anlayıştan hareketle Türkiye’de kilise ve manastırları da içerecek şekilde tüm tarihi ve kültürel eserlerin korunmasına büyük önem verilmektedir. Aynı şekilde komşu Yunanistan’ın da ülkesindeki sayıları 10.000’i bulan Osmanlı-Türk eserlerini korumak için elinden geleni yapmaya devam edeceğini ümit etmekteyiz. Tarihi ve kültürel mirasın korunmasının, aynı zamanda iki ülke arasındaki turizm hareketliliğini de teşvik etmek suretiyle, bir yandan ekonomiye katkı sağlarken, öte yandan halklar arasındaki yakınlaşma sürecine katkıda bulunduğunu düşünmekteyiz.

Atina’da Cami inşası sürecindeki olumlu gelişmeleri takip ediyoruz. Ayrıca, Atina ve Selanik’te Müslüman mezarlıkları açılması beklentilerinin de kısa sürede karşılanacağını umuyoruz.

Ülkemizin Yunanistan'da Atina-Pire, Gümülcine, Rodos ve Selanik’te olmak üzere dört Başkonsolosluğu bulunmaktadır. Başkonsolosluklarımız, buradaki vatandaşlarımıza sundukları hizmetler ve ikili ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çalışmalarla, Yunanistan’daki mesaimize önemli katkılar sağlamaktadır.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin ufkunu her alanda genişletmek temel arzumuzdur. Bu yöndeki çabalarımızda sizlerin de desteklerinize güvendiğimizi vurgulamak isterim.

Şahsım ve Büyükelçiliğimizdeki tüm görevlilerimiz adına sizlere selam ve sevgilerimi sunuyor, sizlere yardımcı olmak için burada olduğumuzu hatırlatmak istiyorum.

Saygılarımla

Halit Çevik

Büyükelçi

0 yorum:

Yorum Gönder