30 Ocak 2018 SalıTeknolojinin bireyler arasında hızla yayıldığı, yenilenme ve geliştirme süreçlerinin kısaldığı günümüzde, yenilikçi projelerin üretilmesi, genç neslin bilime olan ilgilerinin arttırılması, teknolojik yükselişin devamlılığı için uluslararası gereklilikler arasında gösterilmektedir.

Ülkemizde, aynı gerçekten hareketle gençlerimizin, serbest zamanlarının, eğitim, bilim, sanat, kültür faaliyetleri içerisinde bulunmalarının sağlanması ve sosyokültürel gelişimlerinin temini için bilimsel gelişim ve üretim faaliyetlerinin desteklendiği hizmetler yürütülmektedir.

Çekmeköy Belediyesi, ülke vizyonuna uygun ve ilçemizin etkinliğinin arttırılması amaçları ile uluslararası lise düzeyi etkileşimin arttırılacağı ve süreklilik halinde yinelenen bir Bilim Olimpiyatı organize etmektedir.

Producing innovative projects is presented among the international requirements and necessities to increase the young generation’s interest towards science and to endure the continuity of technological rise in this day with the technology has rapidly spread among the individuals and renovation and development processes has become shorter.

Services supporting scientific development and production activities are carried out in our country in order to have our young people involved in educational, scientific, artistic and cultural activities in their leisure times and to support services contributing to production activities.

 Cekmekoy Municipality organizes a Science Olympics renewed every period, to contribute to the international high school level interaction in order to increase the efficiency of our county as well as complying with the vision of our country.


http://yegitek.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_01/18170726_1183.pdf

0 yorum:

Yorum Gönderme